Zawody medyczne apelują o niepodpisywanie ustawy o kadrachNIL

Szanowny Panie Prezydencie,

samorządy zawodów medycznych, reprezentujące ponad pół miliona profesjonalistów medycznych, zwracają się do Pana z apelem o niepodpisywanie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

Zawarte w ustawie rozwiązania nie gwarantują rzeczywistej weryfikacji kwalifikacji osób dopuszczanych do wykonywania zawodów medycznych, aktualności posiadanej przez nich wiedzy medycznej ani nawet ich zdolności do komunikowania się z pacjentem w języku polskim. Tak szerokie i niekontrolowane otwarcie systemu ochrony zdrowia na osoby, które wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe zdobyły w krajach, w których systemy kształcenia w zawodach medycznych są istotnie różne od standardów przyjętych na obszarze Unii Europejskiej nie znajduje uzasadnienia nawet w trwającym obecnie stanie epidemii.

Ustawa w tym kształcie jest w naszej ocenie sprzeczna z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim dotyczy zagadnień związanych z przyznawaniem i potwierdzaniem prawa do wykonywania zawodu. Neguje osadzone w ustawie zasadniczej uprawnienia i obowiązki samorządów zawodowych w zakresie sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz uniemożliwia ich sprawowanie przez samorządy zawodowe w rzeczywisty i odpowiedzialny sposób.

Apelujemy o powstrzymanie się od podpisania tej niebezpiecznej ustawy oraz o pilne spotkanie z przedstawicielami samorządów medycznych.

Dokument został podpisany przez:

  • • Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyję
  • • Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofię Małas
  • • Prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów Macieja Krawczyka
  • • Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alinę Niewiadomską

 

List otwarty samorządów zawodów medycznych do Prezydenta RP (pdf)

Źródło NIL

 

Komentarz prawny prawo.pl

Ograniczenie kompetencji samorządów

Kwestionowana ustawa uniemożliwia sprawowanie pieczy przez samorządy zawodowe w rzeczywisty i odpowiedzialny sposób. Zgodnie bowiem z artykułem 2 b ustawy, ostateczna decyzja o zatrudnieniu bądź nie danego lekarza w Polsce, będzie należeć do ministra zdrowia. Jego decyzja będzie miała rygor natychmiastowej wykonalności. W praktyce samorządy zawodowe nie będą miały nic do powiedzenia, bo w ciągu 7 dni muszą wydać osobie z decyzją ministra prawo wykonywania zawodu.

Cały komentarz na portalu prawo.pl

Archiwum

Archiwum - tematycznie