Sposób dawkowania na receptachPrezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie

W związku z licznymi uwagami otrzymywanymi od aptekarzy dotyczącymi nieprawidłowości w wystawianiu recept w zakresie określania sposobu dawkowania, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej o przekazanie lekarzom wystawiającym recepty, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2020 r. (Dz.U. 2020 r., poz. 2424) przez sposób dawkowania rozumie się informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania w określonym czasie.

W przypadku, gdy sposób dawkowania nie jest podany lub wpisano go w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne realizacja recepty jest dopuszczalna poprzez wydanie ilości leku nie większej od zawartej w dwóch najmniejszych dostępnych w obrocie opakowaniach tego produktu, z wyłączeniem realizacji recept wystawianych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii oraz na leki recepturowe do stosowania zewnętrznego na skórę.

Prawidłowe wystawianie recept zapobiegnie konfliktom pomiędzy aptekarzami, pacjentami i lekarzami.

Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę Pana Prezesa jak na wstępie.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie 
dr hab. n. farm. Tomasz Baj

Pismo Prezesa ORA w Lublinie (pdf)

Archiwum

Archiwum - tematycznie