Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 23.02.2021 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń o utworzenie rejonów wnioskowychLIL

Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie informuje, że do dnia 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Lubelskiej Izby Lekarskiej), przyjmuje pisemne wnioski grupy lekarzy lub lekarzy dentystów albo lekarzy i lekarzy dentystów – członków tej samej delegatury, liczącej co najmniej tylu członków, ilu wynosi ustalona przez okręgową radę lekarską minimalna liczba członków rejonu (40 członków) o utworzenie rejonów wyborczych (rejony wnioskowe).

Rejony te należy zgłaszać według wniosku określonego w załączniku do komunikatu.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Lubelskiej Izby Lekarskiej
Maria Dura

Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej
Lubelskiej Izby Lekarskiej
Anna Zmysłowska

Załączniki:

WNIOSEK O UTWORZENIE REJONU WYBORCZEGO NA OBSZARZE LIL.docx

WNIOSEK O UTWORZENIE REJONU WYBORCZEGO NA OBSZARZE LIL.pdf

Archiwum

Archiwum - tematycznie