Wykaz rejonów wyborczychZgodnie z uchwałą nr 16/08/2021 0kręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej z dnia 5 maja 2021 r. Lubelska Izba Lekarska publikuje listy członków w rejonach wyborczych.

Uchwała nr Uchwala nr 16/08/2021

Załącznik nr 1 - listy alfabetyczne członków rejonów wyborczych

Załącznik nr 2 - wstępna liczba mandatów dla delegatów w poszczególnych rejonach

Wyszukiwarka rejonów po numerze PWZ

Informujemy o możliwości zmiany rejonu wyborczego, jeżeli zamierza Pani/Pan uczestniczyć w wyborach w innym rejonie. W takim przypadku należy dostarczyć do Okręgowej Komisji Wyborczej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2021 r. godz. 15:00 wypełniony wniosek, zamieszczony poniżej (decyduje data wpływu do OKW). Zmiana rejonu może nastąpić jedynie w ramach tej samej delegatury.

Wniosek o zmianę rejonu można dostarczyć osobiście lub wysłać:

  • pocztą - na adres: Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin
  • poprzez ePuap (zeskanowany i podpisany wniosek) - na adres skrzynki: /OIL_Lublin/SkrytkaESP

Wniosek o perzeniesienie do innego rejony wyborczego w ramach tej samej delegatury(.pdf)