Komunikat Kanclerza Kapituły Odznaczenia Meritus Pro MedicisW związku z tym zwracam się do wszystkich członków samorządu lekarskiego z prośbą o nadsyłanie kandydatur osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla naszego samorządu. Wnioski o nadanie odznaczenia mogą składać członkowie i organy izb lekarskich. Odznaczenie zaś może być przyznawane lekarzom i lekarzom dentystom oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu lekarskiego. Wnioski o nadanie odznaczenia można pobrać ze strony internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej: http://www.nil.org.pl/xml/nil/odznaczenia/mpm Wypełnione wnioski należy nadsyłać na adres: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa z dopiskiem na kopercie Meritus Pro Medicis lub urszula.rolczyk@hipokrates.org W związku z tym, że Kapituła Odznaczenia będzie w przyszłym miesiącu rozpatrywać wnioski, aby móc wręczyć odznaczenia podczas obrad X Krajowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie, proszę o nadsyłanie wniosków w terminie do dnia 15 stycznia 2010 roku. Włodzimierz Bednorz Kanclerz Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis

Archiwum

Archiwum - tematycznie