Po przepustkę do zawoduLubelska Izba Lekarska

Ponad 300 świeżo upieczonych lekarzy i lekarzy dentystów od 20 września zgłaszało się do siedziby LIL po Prawo wykonywania zawodu. Odbiór dokumentu w celu odbycia stażu podyplomowego rozpoczął się 20 września 2021 r. i trwał do piątku, 24 września, codziennie w godz. 9.30‑14.00 w siedzibie LIL (sala konferencyjna – parter).

Ze względu na obostrzenia oraz konieczność utrzymania dystansu społecznego odbiór dokumentów odbywał się wg porządku alfabetycznego.

aa