Informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje wiosna 2022 r., którzy posiadają wyłącznie uchwałę o przyznaniu PWZ, a nie posiadają jeszcze dokumentu PWZMZ

W związku z trwającym procesem wnioskowania o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy i lekarzy dentystów (do dnia 28.02.2022 r.) oraz trwającymi pracami związanymi z nowym formatem dokumentów Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty MZ informuje, że użytkownicy SMK w statusie lekarz/lekarz dentysta, którzy posiadają wyłącznie uchwałę o przyznaniu PWZ, a nie posiadają jeszcze dokumentu, na wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, składanym za pomocą SMK, w  polu: „data wydania PWZ”, powinni wpisać datę wydania uchwały właściwej Okręgowej Rady Lekarskiej.

Aktualizacja daty wydania PWZ nastąpi w momencie wydania dokumentów, czyli najprawdopodobniej na przełomie kwietnia i maja 2022 r. Niewypełnienie pola „data wydania PWZ” będzie skutkować brakiem możliwości złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego.

Jednocześnie przypomina, że wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego może być złożony także w oparciu o prawo wykonywania zawodu na czas stażu podyplomowego.

Informuje również, że infolinia Centrum e-Zdrowia została poinformowana o powyższym i przygotowana do udzielania prawidłowych informacji.

Źródło: Informacja MZ

Informacja MZ w formacie pdf