Jaki będzie lekarz przyszłości?Uczelnia Łazarskiego, NIL

Współczesna medycyna, na skutek szybkich zmian społecznych, technologicznych i naukowych, przeobraża się na naszych oczach. W jaki sposób rewolucja w obszarze szeroko rozumianego zdrowia wpłynie na rolę lekarza? Jak COVID-19 odbije się na jego relacjach z pacjentami?

Pandemia stanowi ogromne wyzwanie dla i tak już przeciążonych i niedofinansowanych systemów opieki zdrowotnej. Stres, emocje, nadgodziny i towarzyszące temu chroniczne zmęczenie – to wszystko sprawia, że pracownicy służby zdrowia mierzą się z presją większą niż kiedykolwiek. Każdego dnia praktycznie muszą dostosowywać się do nieustannie zmieniających się warunków pracy. Do dotychczasowych obowiązków doszły wizyty domowe, porady telemedyczne czy obsługa nieznanych wcześniej technologii medycznych.

Celem rozpoczynającego się badania jest stworzenie obrazu modelu pracy polskiego lekarza i lekarki dzisiaj, jednocześnie prognozując jak będzie się on zmieniał w przyszłości. Autorzy badania chcą się również dowiedzieć, w jaki sposób doświadczenia lekarzy z ostatnich miesięcy oraz priorytety i plany na przyszłość wpłyną na relacje lekarzy z pacjentami, rozwój kompetencji umożliwiających pracę w nowych warunkach czy zidentyfikowanie źródeł satysfakcji i frustracji.

 „Pandemia stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla sektora ochrony zdrowia. Aby jeszcze lepiej, sprawniej i pewniej dostosować się do stale zmieniającej się rzeczywistości, analiza trendów, wpływających na ewolucję modelu pracy polskiego lekarza i lekarski jest nam potrzebna jak nigdy dotąd. Za dziesięć lat, dzień z życia lekarza może wyglądać zupełnie inaczej niż dzisiaj. Chcemy dowiedzieć się o tym już teraz” - komentuje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Badanie „Lekarz przyszłości” skierowane jest do lekarzy i lekarek. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 10 minut. Wyniki zostaną opublikowane w raporcie: Lekarz przyszłości” oraz zaprezentowane na webinarze, podczas którego autorzy i zaproszeni eksperci szczegółowo omówią i podsumują kluczowe wnioski z przeprowadzonego badania.

Organizatorem badania jest Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Parterem jest Wolters Kluwer, natomiast parterami medialnymi są Prawo.pl oraz Świat Lekarza.

Ankieta dostępna jest TUTAJ.

 

Kontakt:

Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dyrektor

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia 
Uczelnia Łazarskiego

m.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl

Karolina Piotrowska

Koordynator Projektu

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia 
Uczelnia Łazarskiego

k.piotrowska@lazarski.edu.pl

Źródło: NIL