PNRL i Konwent Prezesów o sytuacji na Ukrainie oraz apel o oddawanie krwi25 lutego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich podjęły stanowisko w sprawie sytuacji w Ukrainie, wyrażając solidarność z mieszkańcami tego kraju, którzy doświadczają ataku militarnego zasługującego na zdecydowane potępienie.

Ponadto, w wyniku wspólnej inicjatywy Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzeja Matyi oraz Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysława Rosatiego, Prezydia obu samorządów zwróciły się do swoich środowisk z prośbą o oddawanie krwi w związku z eskalacją konfliktu w Ukrainie i w trosce o zapewnienie pomocy ofiarom tego konfliktu zbrojnego.

 

WSPÓLNE STANOWISKO 
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
I KONWENTU PREZESÓW OKRĘGOWYCH RAD LEKARSKICH
z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie sytuacji w Ukrainie

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, głęboko zaniepokojone i poruszone eskalacją konfliktu w Ukrainie, wyraża solidarność z mieszkańcami tego kraju, którzy doświadczają ataku militarnego zasługującego na zdecydowane potępienie.

Jako środowisko lekarskie ze szczególną troską myślimy o wszystkich ofiarach konfliktu zbrojnego, których życie i zdrowie narażone są na wielkie niebezpieczeństwo, ogrom cierpień fizycznych i psychicznych. Naszym Koleżankom i Kolegom Lekarzom oraz całemu personelowi medycznemu życzymy siły i wytrwałości w tym trudnym czasie wielkiej próby.

Wyrażając przekonanie, że nigdy nie jest za późno na deeskalację konfliktu, samorząd lekarski żywi nadzieję, że jak najszybciej zostaną wykorzystane środki dyplomatyczne zmierzające do zaprzestania działań wojennych i prowadzące do rozwiązania obecnej sytuacji na drodze pokojowej.

 

APEL NR 2/22/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie oddawania krwi

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w związku z eskalacją konfliktu w Ukrainie i w trosce o zapewnienie pomocy ofiarom tego konfliktu zbrojnego zwraca się do Koleżanek i Kolegów Lekarzy i Lekarzy Dentystów oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz studentów kierunków medycznych z prośbą o oddawanie krwi.

Rozwój zdarzeń w Ukrainie wskazuje, że należy się niestety spodziewać wzmożonego zapotrzebowania na krew i jej składniki.

  

Źródło: NIL