Słowniki polsko-ukraińskie i karta wywiadu lekarskiegoNaczelna Izba Lekarska

W obliczu napływu dużej liczby uchodźców z Ukrainy, NIL chce pomóc lekarzom i lekarzom dentystom w komunikacji z pacjentami cudzoziemcami. W załączniku znajdą Państwo słownik i kartę wywiadu lekarskiego w języku ukraińskim, dedykowane wszystkim, którzy spotykają się w swojej pracy z obcojęzycznymi pacjentami, czyli w szczególności osobom pracującym na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz w podmiotach leczniczych położonych blisko granicy. Materiały przygotowała dr n. med. Małgorzata Popławska wraz z zespołem.

W słowniku znajdują się zwroty i słowa najczęściej używane w komunikacji lekarza z pacjentem.

Dodatkowo, w uzupełnieniu, we współpracy z firmą Pharmindex, został opracowany słowniczek polsko‑ukraiński dotyczący leków i ich dawkowania.

Załączniki:

Karta wywiadu (pdf)

Słownik polsko-ukraiński (docx)

Słownik pol-ukr Pharmindex (pdf)

Źródło: NIL

 

Zobacz również ==> Słownik Polsko-Ukraiński dla lekarzy i farmaceutów