Apel o powołanie zespołu do identyfikacji obszarów potencjalnie podwyższonego ryzyka zdrowotnegoWspólny Apel
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
i Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich 
z dnia 10 marca 2022 r. 
do Ministra Zdrowia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich zwracają się do Ministra Zdrowia z apelem o powołanie zespołu ekspertów, którego zadaniem byłoby identyfikowanie obszarów potencjalnie podwyższonego ryzyka zdrowotnego, w związku z napływem do Polski ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy.

Zapewnienie skutecznej opieki medycznej uchodźcom, a także zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywatelom polskim wymagają analizy i identyfikacji potencjalnych zagrożeń mogących wynikać z niższego poziomu wyszczepienia populacji ukraińskiej przeciwko COVID-19, innych problemów zdrowotnych występujących w Ukrainie oraz odmiennego kalendarza szczepień ochronnych.

Potencjalne ryzyka epidemiczne oraz odmienne potrzeby zdrowotne populacji Ukraińskiej, powinny być szybko zidentyfikowane, aby możliwe było nie tylko szybkie zapewnienie opieki medycznej pacjentom, ale przede wszystkim, aby możliwe było podjęcie właściwych działań zapobiegawczych takich jak np. badania przesiewowe.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich apelują do Ministra Zdrowia o utworzenie takiego zespołu eksperckiego i deklaruje chęć aktywnej w nim pracy.

Źródło: NIL