Informacja dla lekarzy ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacjiLubelska Izba Lekarska na podstawie informacji uzyskanej z Naczelnej Rady Lekarskiej informuje, że egzamin testowy dla osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji odbędzie się 12 listopada br. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie w Zakładzie Kształcenia Ustawiczego Dorosłych wniosku zawierającego: imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu oraz numer PESEL.

Archiwum

Archiwum - tematycznie