II Drużynowe Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Lekarskich w tenisie stołowymZamość, 24-26.06.2022 roku.

1. Organizatorzy

• Lubelska Izba Lekarska

• AUKS „Trefl” Zamość

• Akademia Zamojska w Zamościu

 

2. Cel

• popularyzacja aktywnego trybu życia wśród lekarzy

• popularyzacja tenisa stołowego

• integracja środowiska lekarskiego 

• wyłonienie najlepszej drużyny

 

3. Miejsce zawodów

sala gimnastyczna ZSP nr 3 w Zamościu, ul. Jana Zamoyskiego 62

 

4. Uczestnictwo

• zawody będą się odbywać zgodnie z obowiązującymi zasadami PZTS

 

5. System rozgrywek

• system rozgrywek zostanie ustalony w zależności od liczby zgłoszonych drużyn, zgodnie z regulaminem PZTS, planowany podział na dwie kategorie wiekowe do 65 lat i powyżej 65 lat

• drużyna składa się z 2 zawodników dowolnej izby lekarskiej

• 26.06.2022 trening w godzinach 19.00‑21.00

• turniej drużynowy I‑dzień zawodów od godz. 9.00

• turniej indywidualny II‑gi dzień zawodów od godz. 9.00

• klasyfikacja Okręgowych Izb Lekarskich na podstawie wyników zawodów drużynowych w obu kategoriach wiekowych

 

6. Zgłoszenia

• zgłoszenie zawiera nazwę drużyny, imiona i nazwiska lekarzy‑zawodników, wskazuje kapitana drużyny z podaniem jego/jej adresu mailowego numeru telefonu

• zgłoszenie należy wysłać drogą mailową na adres eskulapzamosc@gmail.com

termin zgłoszeń upływa w dniu 10.06.2022 roku

wpisowe w wysokości 80 PLN od osoby będzie pobierane przed rozpoczęciem zawodów

 

7. Zakwaterowanie i wyżywienie

• zakwaterowanie we własnym zakresie, sugerujemy hotel „Renesans” 

• wyżywienie we własnym zakresie 

• 25.06.2022 roku kolacja w restauracji hotelu „Renesans” w ramach wpisowego

 

8. Nagrody

• przewidziane są medale i dyplomy dla pierwszych trzech drużyn oraz zawodników w turnieju indywidualnym

 

9. Organizatorzy

Organizatorzy: Jacek Droździel, Andrzej Kleinrok, Zbigniew Kosior.

e-mail: eskulapzamosc@gmail.com

 

Termin zawodów uległ zmianie w odpowiedzi na liczne apele środowiska lekarskiego.

Regulamin na stronie mistrzostw www.tenis.cba.pl