Wiersze i bajki pisać warto!Komisja Kultury LIL

Komisja Kultury LIL już po raz 6. organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycko‑Literacki „Lekarze dzieciom".

Konkurs skierowany jest do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy specjalizują się w twórczości dla młodego czytelnika, celem konkursu jest prezentacja utworów piszących lekarzy oraz popularyzacja twórczości literackiej w środowisku medycznym.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: poezja – konkurs na najlepszy wiersz i proza – konkurs na najlepszą bajkę lub opowiadanie.

W konkursie mogą wziąć udział lekarze posiadający ważne prawo wykonywania zawodu oraz opłacone aktualnie składki. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 6 utworów, w tym 3 wiersze i/lub 3 utwory literackie o długości do 3 stron maszynopisu każdy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac własnego autorstwa, dotychczas nie publikowanych. Organizator nie dopuszcza do udziału w konkursie prac, które zostały nagrodzone, wyróżnione w innych konkursach.

Prace należy nadesłać do 10 października br; rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 25 listopada 2022 r., a uroczyste wręczenie nagród 10 grudnia 2022 r. w Galerii Sztuki „Nieprofesjonalnej" U Lekarzy.

Szczegółowy regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Komisji Kultury – kultura.oil.lublin.pl

aa