Nowy projekt CMKPCelem projektu jest wsparcie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy z medycyny ratunkowej poprzez organizację i współfinansowanie obowiązkowych kursów specjalizacyjnych oraz wsparcie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych poprzez organizację i współfinansowanie obowiązkowych kursów doskonalących.

W ramach projektu specjalizujący się lekarze otrzymują dofinansowanie kosztów: dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie kursu, natomiast ratownicy medyczni i dyspozytorzy medyczni mogą odbyć bezpłatnie, obowiązkowe kursy doskonalące, których koszty do tej pory musieli ponosić z własnych środków.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.cmkp.edu.pl/

Archiwum

Archiwum - tematycznie