Informacja Komisji ds. Wykonywania Zawodu ORL dla lekarzy prywatnie praktykującychLekarze, którzy uzyskali wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz grupowych praktyk lekarskich w okresie od 1998 r. do końca 2004 roku - powinni dostarczyć do biura izby Zaświadczenie o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wydane przez stosowny urząd miasta lub gminy oraz decyzję o nadaniu numeru REGON. 

Jednocześnie informujemy, że nastąpiła zmiana numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności, o których szczegółowo pisano w 12 /2009 numerze Gazety Lekarskiej:
http://www.gazetalekarska.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2009/n200912/n20091206

Archiwum

Archiwum - tematycznie