Odbiór PWZ na staż podyplomowy 2022r.Osoby, które złożyły do dnia 31 sierpnia 2022r. -  Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego mogą odbierać uchwały  potwierdzające przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego w okresie od 19 września  2022r. w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej ul. Chmielna 4 w Lublinie w godz.   9.00 – 14.00.

 

 

Kontakt – rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl     tel. 81 536 04 85