Spotkanie dotyczące Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) – wymiana danych między przychodniami POZ, AOS i szpitalamiKomisja ds. Lecznictwa Otwartego LIL

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego Lubelskiej Izby Lekarskiej serdecznie zaprasza Dyrektorów szpitali, konsultantów wojewódzkich, Kierowników przychodni AOS i POZ i wszystkich lekarzy zrzeszonych w Lubelskiej Izbie Lekarskiej, na spotkanie dotyczące Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) – wymiana danych między przychodniami POZ, AOS i szpitalami, które odbędzie w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej o godz. 18.30. w dniu 14 września 2022 r. Celem zebrania jest wymiana doświadczeń na poziomie instytucjonalnym w kontekście funkcjonowania EDM w ujęciu prawnym i w praktyce.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu poprzez wypełnienie i przesłanie załączonego formularza do godz. 10.00 w dniu 8 września 2022 r. na adres: zgloszenia-klo@oil.lublin.pl.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość uczestnictwa w spotkaniu on‑line. Instrukcja dołączenia do spotkania on‑line zostanie wysłana na wskazany przez Państwo adres e‑mail do dnia 13 września 2022r.

Koordynatorem merytorycznym spotkania jest Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie dr Wioletta Szafrańska – Kocuń, nr tel. 512 307 662. W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt z pracownikiem Biura LIL tel. 81 536 04 77. Liczba miejsc jest ograniczona.

Link do formularza zgłoszeniowego

 

Harmonogram spotkań Komisji ds. Lecznictwa Otwartego