Podwyżki lekarzy – wezwanie do zapłatyLubelska Izba Lekarska

W związku z głosami docierającymi do Lubelskiej Izby Lekarskiej dotyczącymi niewywiązywania się przez kierowników podmiotów leczniczych z obowiązku wypłaty wynagrodzeń w wysokości wynikającej ze znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przekazujemy Państwu wzór wezwania do zapłaty.

do pobrania => wzór wezwania do zapłaty (docx)

W polu oznaczonym * należy wpisać odpowiednią kwotę według poniższych kryteriów:

  • 8 210 zł lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – przypominamy, że obecnie nie ma już rozróżnienia płacowego pomiędzy I i II stopniem specjalizacji
  • 6 738 zł lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji
  • 5 379 zł stażysta.

Ponadto wynagrodzenie zasadnicze lekarzy i lekarzy dentystów powinno być obliczone według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Przypominamy także, że ustawa wyznacza wyłącznie kwotę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego – jeśli płaca przed nowelizacją mieściła się w ww. kwocie, pracownik nie ma roszczenia o podwyżkę.

Biuro prawne LIL