Nowa komisja problemowaInformujemy, że uchwałą ORL z 20 stycznia 2010 została powołana nowa Komisja ds. Lekarzy ZOZ i Prywatnie Praktykujących. Zadaniem komisji jest monitorowanie problemów lekarzy zatrudnionych w ZOZ-ach oraz prywatnie praktykujących i pomoc w ich rozwiązywaniu. Stworzyliśmy ją po to, żeby zajmować się wyłącznie sprawami wszystkich Kolegów Lekarzy. Swoje zadania określiliśmy w sposób szczegółowy w regulaminie dostępnym na stronie http://www.oil.lublin.pl/komisja-4p.html

Adres naszej poczty elektronicznej: komisja.4p@oil.lublin.pl – co znaczy „Potrzeby, Problemy, Propozycje, Pomysły”.

Archiwum

Archiwum - tematycznie