Stypendia 2011/12 Hubert H. Humprey FellowshipStypendia trwające 10 miesięcy są przeznaczone dla specjalistów zatrudnionych na samodzielnych lub kierowniczych stanowiskach w instytucjach państwowych, prywatnych i pozarządowych. Stypendia mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w indywidualnie ustalonym programie studiów, uzupełnionym kilkutygodniową (co najmniej 6 tygodni) praktyką zawodową w instytucjach amerykańskich.

O udział w programie mogą ubiegać się osoby posiadające wyższe wykształcenie, bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, polskie obywatelstwo, staż pracy powyżej 5 lat, zakres obowiązków służbowych związany z jedną z wymienionych dziedzin:

  • Polityka społeczna
  • Profilaktyka i leczenie uzależnień; HIV/AIDS
  • Prawo; prawa człowieka
  • Ochrona zdrowia; zarządzanie w służbie zdrowia
  • Administracja publiczna
  • Edukacja - zarządzanie i planowanie
  • Szkolnictwo wyższe - organizacja i zarządzanie
  • Ochrona i kształtowanie środowiska; planowanie przestrzenne
  • Rozwój gospodarczy
  • Rolnictwo, rozwój wsi

Niezbędne informacje o zasadach ubiegania się i realizacji stypendium znajdują się na stronie internetowej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta: www.fulbright.edu.pl oraz na stronie programu Humprhrey'a: www.humphreyfellowship.org.