Okręgowa Rada Lekarska – obradowałaW środę 17 maja w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej odbyło się XII posiedzenie IX kadencji Okręgowej Rady Lekarskiej. Obradom przewodniczył prezes ORL Leszek Buk.

W czasie obrad delegaci zapoznali się z projektem i szczegółami planów związanych z budową nowej siedziby izby, którą realizować ma firma deweloperska Immobilia. Wysłuchano też sprawozdań z działalności w poszczególnych delegaturach i komisjach problemowych, a także przyjęto terminy kolejnych spotkań ORL do końca 2023 roku.

aa