Psychiatria w czasach przemianPod hasłem „Psychiatria i psychiatrzy w czasach cywilizacyjnych i mentalnych przemian” w Lublinie w sobotę zakończyły się  XXIII Lubelskie Spotkania Naukowe. To trwająca trzy dni (25-27 maja)  konferencja, która jest miejscem prezentacji najnowszych naukowych doniesień, inspirujących dyskusji, ale także osobistych spotkań i integracji środowiska psychiatrów i psychologów.

Organizatorem konferencji była I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którą kieruje prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz.

W LSN uczestniczyli wybitni przedstawiciele środowiska psychiatrów i psychologów. Wśród tematów znalazły się m.in. sesje poświęcone problemom zdrowia psychicznego młodego pokolenia, a także systemom kształcenia podyplomowego w zakresie psychiatrii na świecie.

aa