XIII posiedzenie Okręgowej Rady LekarskiejW środę 14 czerwca br. w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej odbyło się XIII posiedzenie IX kadencji Okręgowej Rady Lekarskiej. Obradom przewodniczył Prezes ORL Leszek Buk. Na posiedzeniu omawiano sprawy bieżące i plany na najbliższe miesiące. Jednym z tematów, o którym dyskutowano była sprawa powołania Kolegium Redakcyjnego oraz Rady Programowej Biuletynu MEDICUS na okres IX Kadencji. Uchwałą ORL w Lublinie powołano Kolegium Redakcyjne w 5-osobowym składzie oraz utworzono Radę Programową, której skład stanowi Prezydium ORL w Lublinie z Prezesem jako Przewodniczącym Rady Programowej.