Lekarski Egzamin Państwowi i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin PaństwowyW związku z wprowadzonymi przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi zmianami dotyczącymi Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, uprzejmie prosimy absolwentów Uniwersytetów Medycznych, którzy zgłosili chęć przystąpienia do tego egzaminu o dostarczanie zaświadczeń ukończenia studiów wraz z pozostałymi dokumentami do dnia 09.07.2010 r. do godziny 14.00.