Nowe możliwości finansowania zniszczonych w wyniku powodzi wyrobów medycznychW związku z nową decyzją MSWiA termin składania wniosków przez poszkodowanych lekarzy (określony na 16 lipca 2010 r. zgodnie z uchwałą Prezydium NRL 062-10-P-VI) został wydłużony do dnia 31 lipca br.