Nie ma możliwości dopisania kolejnych osób do listy zdających najbliższy LEP / LDEPWynika to przede wszystkim z braku miejsc na salach egzaminacyjnych i związanej z tym konieczności ustalenia liczby osób egzaminowanych w pierwszej połowie lipca, ale także z chęci zapewnienia równego traktowania wszystkich zainteresowanych zarówno przez CEM jak i OIL.

(informacja na podstawie pisma CEM l.dz. 22/LEP/LDEP/jesień2010 z dnia. 2010-07-30).