Lekarski Egzamin Państwowy25 września 2010 roku odbył się kolejny Lekarski Egzamin Państwowy. Do egzaminu zgłosiło się 337 członków Lubelskiej Izby Lekarskiej.

  • 270 osób zaliczyło egzamin – w tym 10 osób posiadających pełne prawo wykonywania zawodu
  • 20 osób nie zaliczyło – w tym 5 osób posiadających pełne prawo wykonywania zawodu
  • 47 osób nie przystąpiło do egzaminu - w tym 23 osoby posiadające pełne prawo wykonywania zawodu

Archiwum

Archiwum - tematycznie