Likwidacja Lubelskiego Centrum Zdrowia PublicznegoObecnie siedziba Wydziału Zdrowia mieści się przy ul. Niecałej 7B, 20-080 Lublin.

Zastępcą Dyrektora Wydziału Zdrowia jest mgr Michał Jedliński, kierownikiem Oddziału zdrowia publicznego - mgr Anna Wilczewska.

 

Telefony:

Sekretariat - 81 532 38 11

Kierownik Oddziału zdrowia publicznego - 81 532 38 35

Oddział zdrowia publicznego / specjalizacje - 81 532 38 31

Archiwum

Archiwum - tematycznie