Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na odznaczenie Meritus Pro MedicisOdznaczenie może być przyznawane lekarzom i lekarzom dentystom oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu lekarskiego.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej: http://www.nil.org.pl/xml/nil/odznaczenia/mpm, na której jest więcej informacji o odznaczeniu i zasadach jego nadawania.

Wypełnione wnioski należy nadsyłać na adres:

Naczelna Izba Lekarska,
ul. Sobieskiego 110,
00-764 Warszawa
z dopiskiem na kopercie Meritus Pro Medicis

lub elektronicznie:

urszula.rolczyk@hipokrates.org

w terminie do dnia 28 lutego 2011 r.

 

Archiwum

Archiwum - tematycznie