Kurs medyczny organizowany przez Komisję Kształcenia Medycznego LILKurs organizowany jest bezpłatnie, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona, zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej do dnia 31 grudnia 2010 r.

Udział w kursie jest premiowany uzyskaniem 6 punktów edukacyjnych.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszeniowym na stronie: http://www.oil.lublin.pl/kursy/?kurs=106

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia na podanej stronie internetowej.

Archiwum

Archiwum - tematycznie