Konkurs: Wybitny innowator w polskiej ochronie zdrowia - Złoty skalpel 2011Do udziału w konkursie pragniemy zaprosić pojedyncze osoby, zespoły badawcze, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i wszystkie inne instytucje, które wnoszą nową jakość do opieki medycznej w Polsce.

 

Szczególnie oczekujemy na zgłoszenia dokumentujące:

• wynalezienie nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej;

• opracowanie nowej strategii związanej z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia;

• unowocześnienie polskiego systemu opieki zdrowotnej poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań światowych.

 

Nagrodą główną w konkursie jest grant naukowy ufundowany przez firmę GlaxoSmithKline w wysokości *10 000 zł*.

 

Zwycięską innowację wybierać będzie ośmioosobowe jury w składzie:

- Magda Sowińska, redaktor naczelny Pulsu Medycyny, przewodniczący jury

- dr hab. Leszek Czupryniak, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, członek Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

- dr hab. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, zastępca dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS 

- prof. Piotr Kuna, dyrektor Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi, przewodniczący komitetu wykonawczego Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy – Polastma, Katedra Pulmonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

- prof. Grzegorz Opolski, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 - prof. Bolesław Rutkowski, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii, Klinika Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 - dr hab. Piotr Wysocki, Oddział Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Zakład Immunologii Nowotworów, Katedra Biotechnologii

Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

- Jerzy Toczyski, prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

 

Ponadto dziesięć projektów uznanych za najlepsze przez przewodniczącego jury zostanie zaprezentowanych na łamach Pulsu Medycyny oraz na stronie internetowej gazety.

 

W imieniu wydawcy Pulsu Medycyny, serdecznie zachęcam do zgłoszenia do udziału w konkursie własnych innowacyjnych projektów realizowanych przez Państwa w ciągu ostatniego roku.

 

Przewidzieliśmy także możliwość zgłaszania projektów przez osoby trzecie (w szczególności przez pracodawców oraz organizacje społeczne i zawodowe), pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody autorów danej innowacji.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa *4 kwietnia 2011* roku o godz. 12.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną na adres m.czarnecka@pulsmedycyny.pl.

 

Pełny regulamin konkursu oraz kupon zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej Pulsu Medycyny pod następującymi linkami:

http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/14226/1.html

http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/14227/1.html

 

 

Z uszanowaniem

Marta Koton-Czarnecka

sekretarz konkursu Złoty Skalpel 2010

tel. 22 333 97 23; 502 171 244

 

Puls Medycyny

Ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa

www.pulsmedycyny.pl

Archiwum

Archiwum - tematycznie