Kursy dla lekarzy i lekarzy dentystów organizowane przez Ośrodek Kształcenia PodyplomowegoZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, za każdy z wymienionych kursów uczestnik otrzymuje 6 pkt edukacyjnych.

Odpłatność za 1 h dydaktyczną wynosi 23 zł. Opłatę w wysokości 138 zł (6 h x 23 zł) należy dokonać, po uprzednim zapisaniu się na kurs na konto bankowe: Bank Pekso S.A. Lublin nr 95 1240 5497 1111 0010 2830 7931, z dopiskiem: doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów.

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy tel. 81 7186572, fax. 81 7186567, e-mail: j.skrzypek@umlub.pl

Prosimy o okazanie przed kursem dowodu wpłaty. Ilość miejsc ograniczona.

 

Zapraszamy

 

p.o. Kierownika

Ośrodka Kształcenia Podyplomowego

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

dr hab. n. farm. Anna Malm

Archiwum

Archiwum - tematycznie