Najbliższe terminy posiedzeń Okręgowej Rady LekarskiejNa ostatnim posiedzeniu Okręgowa Rada Lekarska wyznaczyła następujące terminy swoich posiedzeń: 8 czerwca, 7 września, 5 października, 9 listopada, 7 grudnia.

Archiwum

Archiwum - tematycznie