Konferencja: Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczaniu Użycia TytoniuPotwierdzenie udziału w Konferencji proszę przesyłać na adres whopol@euro.who.int

Więcej informacji pod nr tel. 22 530 03 19

 

 

9.00 Rejestracja *

 

9.30 Oficjalne otwarcie:

przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia,

przedstawiciel Sejmowej Podkomisji Zdrowia Publicznego

przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia

 

9.45 Przedstawienie nowelizacji Ustawy z 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych- przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

 

10.00 Wdrożenie nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu: skutki ekonomiczne, społeczne, zdrowotne- przedstawiciel Centrum Onkologii oraz Stowarzyszenia MANKO

 

10.30 Przedstawienie Ramowej Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu- jej rola w światowej polityce pro zdrowotnej, wdrażanie na świecie- Dr Luminita Sanda, WHO Siedziba Główna, Genewa

 

10.45 Ramowa Konwencja- wyzwania na przyszłość, zmiany legislacyjne w Polsce- Anna Kozieł WHO, Biuro w Warszawie.

 

11.00 Kierunki rozwoju Dyrektywy UE 37 – Przedstawiciel Komisji Europejskiej

 

11.15- 12.15 Dyskusja nad przyszłymi zmianami w polskim prawie mającymi na celu ochronę zdrowia obywateli przed szkodliwymi skutkami wdychania dymu tytoniowego. Zagadnienia do dyskusji:

miejsca publiczne w 100% wolne od dymu tytoniowego

rola przemysłu tytoniowego w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa

zakaz eksponowania wyrobów tytoniowych, informacja o produkcie w miejscach sprzedaży

jednolite opakowania

produkcja zabawek imitujących wyroby tytoniowe oraz „ naciąganie” marki

odpowiedzialność gospodarza obiektu za nie wdrożenie postanowień ustawy.

nadzór i kontrola nad wdrożeniem Ustawy

 

12.30 Wnioski z dyskusji, zakończenie Konferencji

 

*Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Biuro WHO w Polsce nie pokrywa kosztów podróży.

Archiwum

Archiwum - tematycznie