Zmiany w ubezpieczeniachUbezpieczenia do kontraktów z SPZOZ-ami od 2011.07.01 będą zawierane w okresie przejściowym 6 m-cy (do 2011.12.31) wyłącznie na podstawie oferty ubezpieczenia dobrowolnego przedstawionej w części IV oferty dla członków LIL. Od 2012.01.01 ma obowiązywać nowe ubezpieczenie obowiązkowe.

 

W związku z wymienionymi zmianami z dniem 2011.07.01 część II oferty dla członków LIL (ubezpieczenie obowiązkowe podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne) zostanie zdjęta ze strony LIL - prosimy nie dokonywać wpłat na to ubezpieczenie po 2011.06.30 (decyduje data zaksięgowania przelewu na r-ku PZU SA).

Archiwum

Archiwum - tematycznie