Apel Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 11 lipca 2011 r.W związku z powzięciem informacji o zaistniałym sporze pomiędzy LOW Narodowego Funduszu Zdrowia a Lubelskim Związkiem Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców apeluję do:

1. Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o wykazanie dobrej woli w zażegnaniu konfliktu.

2. LZLR-P, organizatora ewentualnego protestu, o zadbanie o to aby nie zostały naruszone zasady bezpieczeństwa pacjentów.

3. Biorących udział w ewentualnym proteście o przestrzeganie zasad obowiązującego Kodeksu Etyki Lekarskiej.

4. Lekarzy nie zrzeszonych w/w Związku i nie biorących udziału w proteście o niewykorzystywanie zaistniałej sytuacji do pozyskiwania pacjentów dla swojej przychodni.

 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej

Janusz Spustek