Kursy języków obcychKomisja Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie uprzejmie prosi lekarzy zainteresowanych nauką języków obcych o zgłaszanie chęci udziału w nauce języka osobiście w pokoju 306 lub telefonicznie (nr tel. 81 53 604 65) do dnia 16 września 2011 r.

Warunkiem dofinansowania kursu jest systematyczne opłacanie składek członkowskich, systematyczne uczestniczenie w zajęciach oraz zaliczenie programu kształcenia.