Komunikat Rzecznika Praw Lekarza Lubelskiej Izby LekarskiejSzanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy 

Proszę o nadsyłanie informacji, czy otrzymaliście pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące przekroczenia limitów na recepty refundowane. Jeśli tak, to czy macie Państwo wiadomości o tzw. limitach , czy NFZ występuje o zwrot kwot, o które limit został przekroczony?

Uważam, że takie działanie Narodowego Funduszu Zdrowia może spowodować naruszenie przez lekarzy art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136 poz. 857) tj. min. obowiązku wykonywania zawodu lekarza zgodnie ze wskazaniem aktualnej wiedzy medycznej i może powodować negatywne skutki dla pacjentów.

Informacje proszę przesyłać na adres: biuro@oil.lublin.pl

dr n. med. Jacek Niezabitowski

Rzecznik Praw Lekarza Lubelskiej Izby Lekarskiej