Konferencja naukowa "Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży"Tematy sesji:

 

  1. Rehabilitacja w chorobach ośrodkowego układu nerwowego u dzieci i młodzieży cz. 1 – dziecko spastyczne.

  2. Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego u dzieci i młodzieży cz. 2 – wiotkość ośrodkowa i obwodowa, choroby nerwowo - mięśniowe.

  3. Monitorowanie przebiegu procesu rehabilitacji jako wskaźnik prawidłowości i efektywności działań fizjoterapeutycznych.

  4. Rehabilitacja w chorobach narządu ruchu.

  5. Sprzęt rehabilitacyjny – sposoby wspomagania procesu usprawniania (dobór sprzętu, wskazania, przeciwwskazania).

  6. Rehabilitacja w chorobach narządów wewnętrznych (zespół metaboliczny, otyłość, cukrzyca).

Na sesjach poświęconych poszczególnym zagadnieniom informacje będą prezentowane według następującego schematu:

  1. przedstawienie problemu terapeutycznego (jednostka chorobowa, zespół chorobowy, symptomatologia),

  2. diagnostyka funkcjonalna,

  3. programowanie procesu rehabilitacji,

  4. działania fizjoterapeutyczne (metody leczenia, usprawniania itp.).

Konferencja została objęta patronatem naukowym przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji, Konsultanta Krajowego w dziedzinie fizjoterapii, Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji i Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.