Cykl szkoleń dla lekarzyProjekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a jego realizatorem jest Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Szkolenia organizowane będą do końca 2013 r. we wszystkich miastach wojewódzkich i będą się rozpoczynać w piątkowe popołudnia a kończyć w soboty. Docelowo planowane jest zorganizowanie 120 edycji szkoleniowych, w których przeszkolonych zostanie 6000 lekarzy.

Informacje na temat teminów, miejsc i tematów szkoleń będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej projektu http://mezczyzna45plus.pl/.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach można przesyłać także bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: jolanta.meller@coi.pl lub jagodaciesla@coi.waw.pl.

Archiwum

Archiwum - tematycznie