Studia podyplomowe pod patronatem Lubelskiej Izby LekarskiejPrzedmiotowym założeniem studiów jest: aktualizacja, porządkowanie i pogłębianie wiedzy uczestników w zakresie przeprowadzania badań klinicznych. Program jest adresowany do osób, które:

  • Chciałyby zdobyć podstawowe umiejętności z zakresu prowadzenia badań klinicznych
  • Prowadzą badania kliniczne, a chciałyby wzbogacić i odświeżyć posiadaną wiedzę
  • Koordynują badania kliniczne w ośrodkach badawczych
  • Kandydują na pracowników działów medycznych firm farmaceutycznych lub firm typu CRO i SMO.

Studia obejmują wykłady i ćwiczenia z dziedziny planowania, zarządzania oraz prowadzenia badań klinicznych, regulacji prawnych, wymagań międzynarodowych i krajowych dotyczących procesu wdrażania leku, nadzorowania i przestrzegania prawidłowości prowadzenia wszystkich etapów badania klinicznego oraz wielorakich aspektów współpracy różnych organizacji i jednostek zaangażowanych w proces badania klinicznego.

Absolwenci otrzymują:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu Good Clinical Practice (GCP)
  • punkty edukacyjne nadane przez Lubelską Izbę Lekarską

Najwyższą jakość wykładów zapewnia profesjonalna kadra firmy Quintiles Poland Sp. z o. o.: dyrektorzy, menadżerowie oraz trenerzy posiadający doświadczenie zawodowe w strukturach globalnych oraz międzynarodowych projektach klinicznych.

 

Planowane czesne za cały okres kształcenia: 4700 zł.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1.10.2011 do 31.10.2011 r.

Zapisy w kolejności zgłoszeń. Przewidywana ilość uczestników kursu do 50 osób.

 

Informacje :

http://www.umlub.pl/index.php?i=103

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin tel.(+48 081) 742-37-53/54, email: zdrowiepubliczne5@o2.pl

 

 

Zjazd Data Zjazdu Teamt Zjazdu Ilość Godzin Warsztaty
I 05.11.2011 Wstęp do Studiów Podyplomowych 1


Sprawy organizacyjne 1


Badania Kliniczne: wczoraj - dziś - jutro 2


Wyzwania rynku farmaceutycznego, nowe modele zarządzania badaniami klinicznymi 2


Proces powstawania leków 2

II 26.11.2011 Słownictwo niezbędne w badaniach klinicznych 2


Wprowadzenie do regulacji prawnych badań klinicznych 3


Etyka w badaniach klinicznych 3

III 17.12.2011 Dobra Praktyka Kliniczna – Good Clinical Practice – International Conference of Harmonisation Good Clinical Practice (ICH GCP) 8 Warsztaty praktyczne z zastosowania GCP

IV 21.01.2012 Wymogi Prawne w badaniach klinicznych w Polsce 2


Jakość w badaniach klinicznych 2 Correction and prevention na poziomie osrodka w przypadku wykrytych nieprawidłowości


Pomyłki i fałszowanie danych w badaniach klinicznych 2 Correction and prevention na poziomie osrodka w przypadku wykrytych nieprawidłowości


Kontrole i Inspekcje w badaniach klinicznych (Audits and Inspections), jak unikać obserwacji i znalezisk audytowych 2

V 25.02.2012 Fazy badań klinicznych. Różne rodzaje badań klinicznych prowadzonych w Polsce 2


Świadoma zgoda pacjenta na udział w badaniu klinicznym 2 Warsztaty praktyczne - błędy w ICF


Obowiązki ośrodka badawczego 4 Correction and prevention na poziomie osrodka w przypadku wykrytych nieprawidłowości

VI 10.03.2012 Ryzyko w badaniach klinicznych 2


Karty Obserwacji Klinicznej Pacjenta – Case Report Forms (CRF) 4 Warsztaty praktyczne na podstawie konkretnych znalezisk audytowych


Pacjent - prawa i obowiązki uczestnika badania klinicznego 2

VII 24.03.2012 Prawidłowe prowadzenie i utrzymywanie dokumentacji badania klinicznego 4 Warsztaty praktyczne na podstawie konkretnych znalezisk audytowych


Monitorowanie badań klinicznych 3


Najważniejsze dokumenty w badaniach klinicznych 1

VIII 21.04.2012 Budżetowanie badań klinicznych. Umowy z ośrodkami. Ochrona danych osobowych. Ubezpieczenia. 3


Instytucje nadrzędne w badaniach klinicznych (Komisja Etyczna, Centralna Ewidencja Badań Klinicznych) 1


Protokół badania klinicznego 4 Warsztaty praktyczne na podstawie konkretnych znalezisk audytowych

IX 12.05.2012 Produkt badany. Etykiety na badanych produktach 2


Zarządzanie lekiem badanym w ośrodku 3 Warsztaty praktyczne na podstawie konkretnych znalezisk audytowych


Wysyłanie prób biologicznych do laboratorium 3 Warsztaty praktyczne na podstawie konkretnych znalezisk audytowych

X 26.05.2012 Bezpieczeństwo w badaniach klinicznych (AE, SAE, SUSAR) 4 Warsztaty praktyczne na podstawie konkretnych znalezisk audytowych


Prawidłowa współpraca z Monitorami badań klinicznych, unikanie konfliktów 2 Correction and prevention na poziomie osrodka w przypadku wykrytych nieprawidłowości


Różne możliwości i narzędzia w procesie rekrutacji pacjentów 2

XI 16.06.2012 Zarządzanie zespołem badawczym na poziomie ośrodka 3


Różne modele ośrodków badawczych w Polsce 3


Wyniki końcowe badania klinicznego oraz rejestracja leku badanego 2

XII 30.06.2012 Podsumowanie Studiów Podyplomowych, egzamin końcowy z GCP 8

Archiwum

Archiwum - tematycznie