Petycja w sprawie przepisów regulujących zasady wystawiania recept na leki refundowaneOkręgowa Rada Lekarska popierając stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 4 listopada 2011 r. zwraca się do Koleżanek i Kolegów Lekarzy i Lekarzy Dentystów o poparcie petycji w sprawie przepisów regulujących zasady wystawiania recept na leki refundowane.

Podpisaną petycję należy dostarczyć do biura Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie przy ul. Chmielnej 4.

Petycja do pobrania (pdf).

Istnieje również możliwość petycji poprzez stronę WWW NIL: http://www.nil.org.pl/petycja/

Archiwum

Archiwum - tematycznie