Informacja o konferencji PTF-arm nt. leków pediatrycznychNa spotkaniu przedstawione zostaną wybrane przykłady problemów farmakoterapii dziecięcej,

z którymi spotyka się lekarz i farmaceuta w swojej codziennej praktyce. Omawiane będą także aktualne zagadnienia dotyczące leków pediatrycznych opracowywane przez Komitet Pediatryczny Europejskiej Agencji Leków. Wykładowcami będą dr n. med. Marek Migdał z Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie – członek Komitetu Pediatrycznego (PDCO) przy Europejskiej Agencji Leków oraz dr n. farm. Mirosław Szeligowski z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Serdecznie zapraszamy na to spotkanie farmaceutów i lekarzy, praktyków i badaczy. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować do p. Ewy Zygadło, Centrum Informacji o Leku, biuro@leki-informacje.pl

 

Więcej na temat Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Informacji o Leku

http://leki-informacje.pl/149,utworzenie_ogolnopolskiej_sekcji_naukowej_informacji_o_leku.html

http://www.ptfarm.pl/?pid=806

 

Archiwum

Archiwum - tematycznie