Terminy posiedzeń ORL w I połowie 2012 rokuOkręgowa Rada Lekarska na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2011 roku przyjęła następujące terminy swoich posiedzeń w I połowie 2012 roku: 11 stycznia, 8 lutego, 7 marca, 4 kwietnia, 9 maja, 6 czerwca.

Archiwum

Archiwum - tematycznie