Propozycja LIL w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń na 2012 rokW związku z brakiem rozporządzenia Ministra w sprawie ubezpieczeń Lubelska Izba Lekarska proponuje:

Z uwagi na przedłużający się okres oczekiwania na publikację rozporządzenia w sprawie warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą stało się oczywiste, że nawet w przypadku opublikowania przepisu przed 01.01.2012 nie będzie możliwe z uwagi na brak czasu przygotowanie oferty dla lekarzy i zawarcie umowy z firmą ubezpieczeniową przed końcem roku. W związku z tym w porozumieniu z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. postanowiliśmy udostępnić lekarzom, członkom LIL możliwość zawarcia ubezpieczeń na okres 2012 r w oparciu o warunki umowy i oferty z 2011r.

Porozumienie z PZU S.A. zakłada możliwość zawierania umów ubezpieczenia lekarzy z okresem odpowiedzialności od 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. pod warunkiem, iż takie umowy ubezpieczenia zostaną zawarte najpóźniej do dnia 31.12.2011 r.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza zostanie zawarta ze skutkiem na dzień złożenia przez lekarza przelewu zgodnego z ofertą PZU S.A.

 

UWAGA!

Oferta zamieszczona na stronie poniżej była aktualna do 31.12.2011.

Więcej informacji w sekcji "Ubezpieczenia"

Archiwum

Archiwum - tematycznie