Informacja od Prezesa Sądu Okręgowego w LublinieNadmieniam, iż nadal w niektórych ośrodkach, np. w Białej Podlaskiej nie funkcjonuje żaden lekarz sądowy, co znacznie utrudnia zainteresowanym uczestnikom postępowań sądowych korzystanie z ich uprawnień procesowych.

Aktualnie Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego z 34 lekarzami.

W związku z powyższym, zwracam się o podjęcie działań zmierzających do umożliwienia kolejnym zainteresowanym lekarzom uzyskania statusu lekarza sądowego i wpisanie ich, po zawarciu stosownych umów, do Wykazu lekarzy sądowych przy Sądzie Okręgowym w Lublinie.

Archiwum

Archiwum - tematycznie