Apel Prezydium Naczelnej Rady LekarskiejW związku z wystąpieniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 kwietnia 2012 r., wskazującym na zdarzające się przypadki naruszania przez lekarzy i lekarzy dentystów przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów o zwrócenie szczególnej uwagi na obowiązek respektowania prawa do prywatności pacjenta oraz zapewnienie ochrony informacji związanych z pacjentem podczas wykonywania praktyki lekarskiej jak również o podjęcie wysiłku na rzecz organizowania obsługi pacjentów, w szczególności w sytuacjach rejestrowania pacjentów na wizyty lekarskie, wydawania im wyników badań, wywoływania do gabinetów lekarskich w sposób zapewniający nieujawnianie danych osobowych.

Pełna treść apelu (pdf)

Archiwum

Archiwum - tematycznie