Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 6 czerwca 2012 rokuOkręgowa Rada Lekarska w Lublinie rekomenduje wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom posługiwanie się od 1 lipca wzorem recepty, opracowanym przez Prezydium NRL w przypadku braku wprowadzenia postulowanych przez środowisko lekarskie zmian zapisów umów dotyczących recept refundowanych.
Decyzja w powyższej sprawie powinna być zgodna z wytycznymi określonymi przez Naczelną Radę Lekarską w wypadku ewentualnego protestu ogólnokrajowego.

 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Janusz Spustek

 

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej

Maria Dura

Archiwum

Archiwum - tematycznie