Komunikat ze spotkania przedstawicieli LIL i NFZ 4 czerwca 2012r.Spotkanie odbyło się w siedzibie LOW NFZ. Ze strony Funduszu uczestniczyli dyrektor Krzysztof Tuczapski, z-ca dyrektora ds. medycznych Dorota Blechar, naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Dagmara Marczewska. LIL reprezentowali prezes Janusz Spustek, v-ce prezes Marian Wróblewski, v-ce prezes Leszek Buk.

Strony przekazały sobie informacje dotyczące umów na refundację leków.

1. NFZ przesłał ok. 7 tys. aneksów do umów na refundację leków. W odpowiedzi 2.5 tys. lekarzy podpisało te aneksy.

2. NFZ oświadczył, że lekarze, którzy nie podpisali aneksów mogą po 31 maja 2012r. bez ograniczenia terminowego składać wnioski o podpisanie umowy na refundację leków i wnioski te zostaną rozpatrzone.

3. LIL przekazała stanowisko Konwentu Prezesów Izb Lekarskich z 26 maja 2012r., mówiące m.in. o rekomendacji dla wszystkich lekarzy wypisywania leków na drukach opracowanych przez NIL od 1 lipca 2012 w wypadku braku zmiany zapisów w umowach o karach umownych i zwrocie refundacji za leki. Podkreślono jednocześnie znaczenie słów „wszystkich lekarzy”.

4. NFZ stwierdził, że zmiana zapisów umowy na refundację leków nie leży w gestii oddziału wojewódzkiego

5. Na stwierdzenie NFZ, że umowa z maja 2012r. nie różni się wiele od poprzednio obowiązującej, LIL oświadczyła, że decydujące znaczenie ma zmiana warunków jej obowiązywania, a zwłaszcza wprowadzenie CHPL z negatywnymi skutkami dla pacjentów i wykonywania zawodu lekarza.

6. NFZ zwrócił uwagę, że opracowany wzór recepty, bez kodu paskowego będzie mniej zabezpieczony przed sfałszowaniem.

Spotkanie zostało zakończone wspólną deklaracją rozmów jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

 

Janusz Spustek

Archiwum

Archiwum - tematycznie